Studio HR

cykle szkoleniowe
Akademia Menedżera

diagnozy

Szkolenia w ramach Akademii mają na celu rozwój specyficznych umiejętności menedżerskich, stanowiących uzupełnienie programu szkoleń realizowanych w ramach podstawowej wersji Akademii Menedżera. Ponadto ich celem jest budowanie umiejętności, które stanowią uzupełnienie typowego katalogu kompetencji menedżerskich (Sztuka Prezentacji, Negocjacje, Coaching).

Długofalowość procesu kształcenia, w połączeniu z zadaniami o charakterze praktycznym oraz praca zaliczeniowa, warunkują zdobycie szerokiego wachlarza umiejętności, potrzebnych dojrzałemu, nastawionemu na rozwój i doskonalenie zawodowe menedżerowi.

Dzięki udziałowi w projekcie Uczestnicy będą mogli:

 • zwiększyć swoją skuteczność osobistą
 • uzyskać wszechstronne i kompleksowe wsparcie w realizacji zadań zawodowych na stanowisku kierowniczym
 • efektywniej współpracować z innymi komórkami organizacji

Tematy szkoleń

Akademia Menedżera – poziom zaawansowany będzie realizowana poprzez cykl szkoleń (19 dni szkoleniowych).

 1. Wywieranie wpływu
 2. Zarządzanie procesem zmiany
 3. Badanie potencjału pracowników, zarządzanie rozwojem
 4. Rozwijanie pracownika poprzez coaching, mentoring, ocenę pracownika
 5. Współpraca w zespole projektowym
 6. Trudne sytuacje w zarządzaniu ludźmi
 7. Zarządzanie stresem i emocjami
 8. Negocjacje
 9. Prezentacja i autoprezentacja dla menedżerów
 10. Spotkanie zaliczeniowe, zakończenie Akademii.

Koszty

Koszt uczestnictwa w Akademii Menedżera wynosi 6000 PLN netto lub 6900 PLN netto w przypadku płatności ratalnej (3 raty po 2300 PLN netto). Cena obejmuje:

 • 9 dwudniowych zjazdów (sobota- niedziela, godz. 9 – 15) i jeden jednodniowy zjazd zaliczeniowy,
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia cyklu szkoleń
 • Usługi szkoleniowe są opatrzone stawką 23% VAT

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt z Małgorzatą Mickiewicz:

m.mickiewicz@studiohr.pl · tel. 501 307 971