Studio HR

cykle szkoleniowe
Akademia Menedżera

diagnozy

Akademia Menadżera - poziom podstawowy

Projekt ten służy menedżerom do poszerzenie wiedzy i umiejętności, podniesienia zawodowych kompetencji oraz budowania nowoczesnych postaw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Grupa odbiorców

Menedżerowie/kierownicy wyższego, średniego i niższego szczebla na co dzień zajmujący się zarządzaniem grupami pracowników, którzy koncentrując się na zadaniach ekonomicznych, na efektywności, na doskonaleniu organizacji, często nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności oraz pozostają bez wsparcia merytorycznego i psychologicznego w obszarze relacji w zespołach i mechanizmów zarządzania ludźmi.

Nasz projekt ma wesprzeć menedżerów dostarczając im narzędzi do optymalnego zarządzania ludźmi, gdzie ważny jest obszar podmiotowości człowieka – pracownika.

Dzięki udziałowi w projekcie Uczestnicy zyskają praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ludźmi, w tym:

 • budowanie autorytetu, rola szefa
 • menedżerskie umiejętności asertywnej komunikacji
 • rozwiązywanie konfliktów
 • budowanie zespołu i style zarządzania
 • podejmowanie i przekazywanie decyzji
 • prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami
 • delegowanie zadań i ich kontrola
 • motywowanie pracowników
 • prowadzenie spotkań i zebrań grupowych

po zakończeniu szkoleń nie tylko posiądą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, ale także wzrośnie ich świadomość własnych działań i działań innych,

pracując według naszej metodologii, gdzie forma pracy jest cyklicznie rozłożona na dłuższy czas, będą mogli wykorzystać proces grupowy do uczenia - uczenie się od trenera jak kierować optymalnie grupą, jak budować jako lider relacje w grupie,

zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania ludźmi, przydatne zarówno początkującym kierownikom, jak i tym z dużym doświadczeniem. Jest to także forma weryfikacji własnego doświadczenia z aktualną i nowoczesną wiedzą z obszaru zarządzania,

będą mieli możliwość pracy na własnych problemach

Zakres tematyczny szkoleń

Akademia Menedżera będzie realizowana poprzez cykl szkoleń (16 dni szkoleniowych).

 1. Przywództwo. Budowanie autorytetu, rola szefa.
 2. Menadżerskie umiejętności asertywnej komunikacji z pracownikiem.
 3. Rozwiązywanie konfliktów
 4. Budowanie zespołu i style zarządzania
 5. Podejmowanie i przekazywanie decyzji
 6. Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami
 7. Delegowanie zadań i ich kontrola
 8. Motywowanie pracowników
 9. Prowadzenie spotkań i zebrań grupowych.

Koszty

Koszt uczestnictwa w Akademii Menedżera wynosi 5000 PLN netto lub 6000 PLN netto w przypadku płatności ratalnej (3 raty po 2000 PLN netto). Cena obejmuje:

 • 8 dwudniowych zjazdów (sobota- niedziela, godz. 9 – 15)
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia cyklu szkoleń
 • Usługi szkoleniowe są opatrzone stawką 23% VAT

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt z Małgorzatą Mickiewicz:

m.mickiewicz@studiohr.pl · tel. 501 307 971