Studio HR

Co robimy

coaching i mentoring

Coaching jest procesem umożliwiającym ludziom odkrycie rozwiązań najbardziej odpowiednich dla nich samych i pracę nad nimi. Możliwe jest to przez dialog, dzięki któremu coachowany dostrzega nowe perspektywy i zaczyna lepiej rozumieć własne myśli, emocje i działania jak również ludzi sytuacje wokół.

cykle szkoleniowe

Mentoring jest bardzo szybką i efektywną formą szkolenia i adaptacji pracownika do nowych wyzwań. Dodatkowo poprzez mentoring zwiększa się zaangażowanie i zadowolenie z pracy uczestnika.

Zadaniem coachingu z elementami mentoringu jest szybka adaptacja uczestnika do nowych warunków poprzez połączenie edukacji oraz wsparcia ze strony mentora.

Jak przebiega „Wsparcie na starcie”?

Coaching z elementami mentoringu jest indywidualnym spotkaniem mentora i coachowanego.

 • Pierwsze spotkanie służy ustalaniu celu rozwojowego uczestnika
 • Kolejne — realizacja celu
 • Ostatnie – podsumowanie

Organizacja procesu

Każdy uczestnik będzie pracował przez czas trwania sesji z tym samym mentorem.

 • Jedna indywidualna sesja coachingowa trwa od 1 do 1,5 godziny
 • Optymalny odstęp pomiędzy sesjami coachingowymi to 2-5 tygodni
 • Mentor i uczestnik ustalają terminy spotkań
 • Dla każdego uczestnika przewidzianych jest 7 sesji lub więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba

Rola mentora

Mentor nie jest terapeutą!

Mentor nie rozwiązuje problemów coachowego! Może dawać wskazówki wynikające z jego doświadczenia i wiedzy fachowej.

Mentor jest facylitatorem, dążącym do tego, aby poddana coachingowi osoba zdobyła szeroką wiedzę na swój temat, dzięki czemu poprawi swoją wydajność i jakość życia osobistego i zawodowego.

Mentor dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami w obszarze ustalonego celu. Bywa nauczycielem.

Zadaniem mentora wspieranie procesu adaptacji i samokształcenia osoby poddanej coachingowi.

Rola uczestnika

 • Praca na ustalonych celach
 • Zaangażowanie
 • Obecność na sesjach
 • Przestrzeganie ustalonych zasad
 • Wypełnianie karty sesji po każdym spotkaniu (opcjonalnie)

Ustalenie celów mentoringu dla konkretnej osoby:

 • Cele uczestnika
 • Cele sygnalizowane przez organizację (przełożony, współpracownicy, klienci, nowa sytuacja)

Zasady uczestnictwa w projekcie coachingu dla organizacji/uczestnika/mentora

 • Przyjęcie i przestrzeganie ustalonych zasad
 • Umowa (zasady pracy, zasady odwoływania spotkań, wypełnianie karty sesji)

Korzyści dla uczestnika/organizacji

Podczas coachingu z elementami mentoringu, rozłożonego w czasie osiągamy:

 • fundament pod wspólną, efektywną pracę
 • wdrażanie i monitorowanie planów działań
 • wsparcie w przypadku nagłych wyzwań
 • tworzenie nowych nawyków, zanikanie starych
 • tworzenie standardów stałego rozwoju w organizacji

Przykładowe obszary pracy „Wsparcia na starcie!” dla kadry kierowniczej

 • budowanie roli szefa w aspekcie własnego potencjału i kontekstu organizacji
 • kształtowanie własnego warsztatu pracy jako szefa:
  • efektywane stosowanie stylów zarządzania
  • diagnoza poziomu rozwoju pracowników
  • budowanie zespołu
  • delegowanie jako narzędzie rozwoju pracowników
  • automotywacja i motywacja
  • umiejętności asertywnej komunikacji z pracownikami/w zespole
  • trudne rozmowy z pracownikami

Pod względem proporcji pracy coachingowej i typowo mentoringowej proponujemy:
50% - praca edukacyjna zgodna z wcześniej postawionymi celami
50% - praca coachingowa na realnych problemach