Studio HR

Co robimy

projekty unijne

inne projekty
2014 Uniwersytet Gdański

Projekt dla studentów UG

W listopadzie 2014, wraz z Biurem Karier UG, rozpoczynamy projekt pt.:

Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston – Downtown.

Tym razem pracować będziemy ze stałą grupą studentów zakwalifikowanych do projektu. Czeka nas 280 godz. szkoleniowych. Przewidziane są dla nich szkolenia z następujących tematów:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie czasem z elementami asertywności
 • Zarządzanie projektami
 • Negocjacje
 • Trening kreatywności
2013/2014 Uniwersytet Gdański

Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego

W latach 2013/2014 we współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Gdańskiego zrealizowaliśmy projekt: „Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”. W ramach cyklu przeprowadziliśmy 10 szkoleń z następujących tematów:

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Negocjacje
 • ABC Metodologii zarządzania projektami
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Assessment Center
 • Trening interpersonalny
 • Trening twórczości
 • Zarządzanie karierą zawodową
 • Rekrutacja od A do Z
 • Asertywność
 • Z warsztatu skorzystało ok. 150 studentów i absolwentów UG.
2010/2011

Akademia Menadżera

W latach 2010- 2011 zrealizowaliśmy projekt Akademia Menedżera – szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Projekt skierowany był dla kadry kierowniczej Pomorza. W trakcie dwóch cyklów zajęć kompleksowo przeszkoliliśmy 170 osób.

Celem szkoleń było podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi.

Czego można się było nauczyć na Akademii Menedżera?

Dawała ona szansę na wzrost skuteczności w niełatwym obszarze jakim jest zarządzania zespołem, a dokładniej umożliwiła zidentyfikowanie, sformułowanie i rozwiązanie problemów związanych z zarządzaniem ludźmi, a także pokazywała miejsce menedżera w zespole i organizacji. Akademia Menedżera okazała się być pełnym, wysoko ocenionym przez uczestników programem rozwoju kompetencji miękkich współczesnego szefa. Wartością dodaną projektu był kontakt z innymi uczestnikami, reprezentującymi różne firmy i wymiana doświadczeń zawodowych.

2010

Outplacement

W okresie styczeń – grudzień 2010 firma Studio HR zrealizowała projekt pt. ‘Akademia Rozwoju – wsparcie outplacementowe dla pomorskich pracowników’, współfinansowany ze środków UE . W projekcie uczestniczyli zarówno pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia jak i osoby bezrobotne. Wsparciem szkoleniowym objętych zostało 100 osób. Uczestnicy brali udział zarówno w zajęciach grupowych jak również w spotkaniach indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym.