Studio HR

Co robimy

budowanie modeli kompetencyjnych

Modele kompetencyjne powinny stanowić podstawę całej polityki personalnej organizacji. Są drogowskazem oraz narzędziem.

coaching i mentoring

Z czego budujemy model kompetencyjny?

Modele kompetencyjne są zestawem kompetencji charakterystycznych dla danego stanowiska/ działu/organizacji. Kompetencje to zestaw obserwowalnych zachowań ujawniających się w określonej sytuacji zawodowej.

Do czego można wykorzystać modele kompetencyjne?

  • Do projektów rekrutacji i selekcji
  • Do oceny potencjału grup pracowników
  • Do oceny dopasowania pracownika do wymogów stanowiska

Pomagamy:

  • Budować modele kompetencyjne dla całych organizacji, działów, stanowisk
  • Uczymy, jak budować modele kompetencyjne (szkolenia, konsultacje)
  • Na bazie istniejących w organizacjach modeli projektujemy Assessment Centre, Development Centre
  • Tworzyć katalogi komptencji