Studio HR

Co robimy

diagnozy

Podczas rekrutacji i selekcji na różne stanowiska, rekrutacji grupowych, tworzeniu grup high potencials, kadr rezerwowych, również w działaniach rozwojowych — diagnozujemy! Diagnoza jest nieodłącznym elementem naszej pracy doradczej.

follow up

Kiedy korzystamy z diagnozy?

Podczas procesów rekrutacyjnych (rekrutacje na pojedyncze stanowiska, rekrutacje grupowe) – jako element procesów.

Podczas procesów Development Centre, gdzie celem diagnozy są wskazówki do rozwoju.

Podczas procesów Assessment Centre, gdzie celem jest selekcja najlepszych kandydatów, rekomendacje.

Jakie metody stosujemy do diagnozowania?

Poniżej przedstawiamy metody, z których korzystamy podczas diagnoz. Do każdego projektu dobieramy odpowiednią metodologię, kierując się celem i zakresem badania.

Zestaw ćwiczeń interaktywnych. Rodzaje ćwiczeń, jakie stosujemy to:

  • ćwiczenie grupowe
  • prezentacje
  • ćwiczenie “in-basket”
  • odgrywanie ról

Informacje uzyskane za pomocą tej metody charakteryzują się wysoką rzetelnością.

Zestaw testów i kwestionariuszy psychologicznych

Zastosowanie testów i kwestionariuszy pozwala na poznanie w krótkim czasie predyspozycji osobowościowych osób badanych. Wyniki dają możliwość określenia cech, które są podstawą do rozwijania konkretnych umiejętności.

Wyniki testów i kwestionariuszy są potwierdzane w innych zastosowanych metodach.

Stosowane przez nas testy i kwestionariusze są metodami psychologicznymi i zostaną dobrane pod kątem ich przydatności do oceny określonych kryteriów.

Wywiad behawioralny kompetencyjny

Metoda ta polega na prowadzeniu rozmowy z osobami badanymi w możliwie najbardziej zbliżony do siebie sposób. Uzyskujemy to dzięki przygotowanemu wcześniej schematowi prowadzenia rozmowy w oparciu o określone kryteria (kompetencje).

Zadawane podczas wywiadu pytania służą zdobyciu informacji z poziomów:

  • opisu rzeczywistości
  • potrzeb
  • nastawień i oczekiwań
  • postaw

Elementy opisanych powyżej metod mogą być łączone, dzięki czemu może powstać narzędzie odpowiadające specyficznym potrzebom Klienta.