Studio HR

Analiza potrzeb szkoleniowych w służbie cywilnej

Szkolenia i rozwój zawodowy cieszą się u członków korpusu polskiej służby cywilnej rosnącym zainteresowaniem i słusznie zajmują ważne miejsce wśród priorytetów Urzędu Służby Cywilnej. Polityka…

Szkolenia i rozwój zawodowy cieszą się u członków korpusu polskiej służby cywilnej rosnącym zainteresowaniem i słusznie zajmują ważne miejsce wśród priorytetów Urzędu Służby Cywilnej. Polityka wspierania rozwoju kompetencji kadr polskiej służby cywilnej wyrażona jest przede wszystkim w przyjętej przez Urząd strategii szkoleniowej i w stworzonym na jej podstawie systemie szkoleń. Daje to wszystkim urzędnikom szansę na wszechstronny rozwój. Programy szkoleniowe obejmują różnorodne dziedziny – dotyczą funkcjonowania administracji państwowej albo mają charakter bardziej specjalistyczny, np. wiążą się z działalnością konkretnych urzędów bądź z problematyką usprawniania pracy czy negocjacji; organizowana jest także nauka języków obcych. Szczególne miejsce w programach szkoleniowych zajmują kursy mające na celu przygotowanie członków korpusu polskiej służby cywilnej do pracy w Unii Europejskiej. Ich celem jest poszerzenie wiedzy o Unii oraz wyposażenie kadr w narzędzia i umiejętności ułatwiające dostosowanie się do nowych wymagań i warunków.

Podczas realizacji projektu „Opracowanie i przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków korpusu służby cywilnej” kierowano się potrzebą określenia rzeczywistych potrzeb pracowników. Rezultatem projektu jest propozycja planu działań szkoleniowych dla wszystkich grup stanowisk na lata 2005-2007.

Nowe podejście do szkoleń w służbie cywilnej w Polsce pozwoli wszystkim jej pracownikom do¬skonalić swoje kwalifikacje, co na pewno podniesie prestiż zawodu członka służby cywilnej i utrwali jego wizerunek jako służebnego i kompetentnego wsparcia dla Obywateli naszego kraju.

Jak prowadzono badania?

Najważniejsze narzędzie, zastosowane w projekcie, to była ankieta do badania potrzeb szkoleniowych. Celem ankiety było wydobycie od uczestników badań opisów konkretnych zachowań zamiast samych tylko nazw szkoleń. Udzielone odpowiedzi w większym stopniu odwoływały się do własnych, codziennych obserwacji niż do znajomości zasłyszanych haseł.

W projekcie wykorzystano również pogłębione wywiady indywidualne oraz warsztaty z moderatorem.
W badaniu ankietowym wzięło udział 600 osób z ponad 30 urzędów.

(fragment streszczenia)